oto: Lola Akinmade-Åkerström.

 
Fiskmästare

Veckans favoritmatbloggare: Lola Akinmade-Åkerström

Foto: Lola Akinmade-Åkerström
Frukthandlare i Belgrad, Serbien och till höger från en matmarknad i Mauritius. Foto: Lola Akinmade-Åkerström.

Foto: Lola Akinmade-Åkerström
Fiskmästare på matmarknad i Split, Kroatien. Foto: Lola Akinmade-Åkerström.

Lola Akinmade-Åkerström är en sådan där person som inspirerar bara genom att finnas till. Förutom att hon bloggar på www.lolaakinmade.com och driver Slow Travel Stockholm så ingår hon också i National Geographics unikt utvalda fotograf-team.

Jag har lärt känna henne genom mitt resebloggande, och det är så spännande att följa en bloggare som bor i Sverige men har rötterna i en helt annan kultur. Lola är född i Nigeria och hennes bilder är alltid underbart uttrycksfulla och färgstarka. Förutom att Lola har en stor passion för mat så håller hon även just nu på med ett fotoprojekt där hon fotar just matmarknader. Passande liksom tänkte jag, så jag passade på att ställa några frågor.

Foto: Lola Akinmade-Åkerström
Matmarknad i Serbien. Foto: Lola Akinmade-Åkerström.

Foto: Lola Akinmade-Åkerström
Osthandlare i Odense, Danmark och till höger en provsmakande handlare i Belgrad, Serbien. Foto: Lola Akinmade-Åkerström.

Hej Lola! Hur föddes din passion för mat?
Mat är ett av de snabbaste sätten att komma in i en kultur och börja förstå den. Som reseskribent och –fotograf med fokus främst på kultur och livsstil, ger mötet med olika mattraditioner mig god inblick i vilka frågor människor lever med och varför de gör vissa val. Till exempel så intervjuade jag en samisk äldre kvinna, Greta Huuva, som är en “slow food”-expert på inhemska samiska köket och fick lära mig massor av henne.

När jag växte upp i Nigeria brukade jag besöka en hel del utomhusmarknader med min mamma. Det fina med dessa typer av marknader var att vi fick utforska olika typer av mat beroende på vad som såldes – där fanns grönsakshandlare och köttleverantörer tillsammans – och interagera med människor som verkligen brinner för mat och sitt arbete.

Vilken är din paradrätt?
Min paradrätt är nog det som hela min familj just nu älskar: min “Teriyaki sesamlax” som jag göra minst en gång i veckan. Jag älskar också att göra en krämig vitlökspasta med skaldjur och dill (stora räkor, musslor, pilgrimsmusslor och lax). Från mina afrikanska rötter älskar jag att göra getgryta med komage och koskinn. Det är en förvärvad smak 🙂

Jag är inte en bra bagare eller bra på att göra desserter, men ironiskt nog älskar jag också att göra pavlova.

Kan du inte berätta någonting om ditt fotoprojekt om världens matmarknader?
Jag har flera fotoprojekt på gång. Jag älskar pulsen och energin i marknaderna och när jag reser letar jag alltid upp de traditionella marknaderna det första jag gör. Här är bara ett litet urval av matmarknader som jag besökt:
Kroatien
Danmark
Finland
Tyskland
Mauritius
Nordirland
Serbien
Seychellerna

Jag arbetar också med ett fotoprojekt som heter “The Fishmongers” (Fiskhandlarna) – Från Lagos, Nigeria, där fiskare, fiskhandlare och kunder finns inom tre meter från varandra, till Seychellerna där Jerry och Leopold levererar fisk till hotellresorts, till Split, Kroatien, där fiskhandlare tvättar, skalar och staplar upp färska skaldjur från Adriatiska havet innan gryningen i Splits historiska fiskmarknad. Du kan läsa mer om projektet här.

Vad är din relation till Hötorgshallen?
När jag växte upp i Nigeria var, och är fortfarande, getkött en viktig del i min kost. Så när jag flyttade till Sverige stod det högt upp på min prioriteringslista att hitta en butik där jag regelbundet kunde få tag på getkött och andra etniska förnödenheter.

Även om det inte råder någon brist på lammkött i Sverige, så är det en mycket större utmaning att hitta get. Men genom word-of-mouth hittade jag till Latinamerikanska Livsmedel i Hötorgshallen som säljer getkött och skär dem i grytstora bitar åt mig innan jag ens hinner be dem. De vet.

Jag står numera med på deras telefonlista över folk att ringa när de har fått in en ny leverans av getkött 🙂

Foto: Lola Akinmade-Åkerström
Gryning på fiskmarknad i Hamburg, Tyskland. Foto Lola Akinmade-Åkerström.

Foto: Lola Akinmade-Åkerström
Handlare på matmarknad i Split i Kroatien. Foto: Lola Akinmade-Åkerström.

Lolas svar på engelska:

How did your passion for food start?
Food is one of the quickest way to get into a culture and begin to understand it. As a travel writer and photographer who focuses mostly on culture and lifestyles, learning about various food traditions gives me good insight into what matters and why people make certain choices. For example, I spent some time interviewing Sami elder Greta Huuva who is a slow food expert in indigenous Sami cuisine and I got to learn a lot from her.

When I grew up in Nigeria, I visited a lot of open air markets with my mother. And the beauty of those types of markets was that we got to explore different sections in depth based on what they sold – vegetable vendors together, meat suppliers together – and interact with people who are truly passionate about food and their work.

Which one is your signature dish?
My signature dish would have to be whatever my family is really enjoying at the moment and that is my Teriyaki sesame salmon which I make at least once a week. I also love making creamy garlic seafood pasta with dill (large prawns, mussels, scallops, and salmon). From my African roots, I love making goat stew with beef tripe and cow skin. It’s an acquired taste 🙂

I’m not a good baker or good with making desserts but ironically, I love making pavlova.

Can you tell us something about your photo project of the worlds food markets?
So I’ve got several photo projects in the works. I love the vibrancy and energy of markets and whenever I travel, I always look for traditional and open air markets first. Here is just a small sample of food markets from the following countries:
Croatia
Denmark
Finland
Germany
Mauritius
Northern Ireland
Serbia
Seychelles

I’m also working on a photo project called The Fishmongers – From Lagos, Nigeria, where fishermen, fishmongers, and customers are all within 10 feet of each other to the Seychelles where Jerry and Leopold deliver fish to the shores of resorts to Split, Croatia, where before the crack of dawn, fishmongers are washing, scaling, and stacking up fresh seafood from the Adriatic Sea at the historic Split fish market.

You can learn more about this project here.

What is your relationship with Hötorgshallen?
Growing up in Nigeria, goat meat was and still remains an integral part of my diet. So when I moved to Sweden, finding where I could get goat meat as well as other ethnic supplies on a regular basis was high on my priority list.

While there’s no shortage of lamb meat here in Sweden, finding goat is a lot more challenging but through word-of-mouth, I found Latinamerikanska Livsmedel at Hötorgshallen which sells goat meat (getkött) and cuts them up into stew-size bits for me before I even have to ask them. They know.

I am now on their phone call list whenever they get a new shipment of goat meat 🙂