Vår

Historia

1884

Hötorgshallen en av Sveriges äldsta saluhallar

Redan 1884 öppnades den första Hötogshallen, numera kallad Gamla Hötorgshallen, vid Hötorget mitt i centrala Stockholm. Byggnaden revs 1954 och följdes av dagens saluhallsbyggnad som stod klar 1958. Under år 2012 och 2013 genomgick saluhallen en ordentlig uppfräschning och är idag en av Stockholms modernaste saluhallar där du kan avnjuta mat från världens hörn.

139 år senare

Hötorget – en hisnande historia

Hötorget som plats har en lång och händelserik historia. Hötorget sägs ha ett geografiskt förflutet från Magnus Ladulås Hötorgettid på 1200-talet, men fick sitt namn först 1644 och har till skillnad från många andra torg i Stockholm fått behålla det. Även i England och Tyskland har man haft sina ”Hötorg”, varje liten ort hade en ”haymarket” eller en ”heumarkt”.

Under 1670-talet begåvades Hötorget också med en stenbeläggning. Från norr fanns en naturlig väg fram till torget. På den kom lantborna, upplänningarna, dalslänningarna och de långväga norrlänningarna. Söderifrån kom Gamla Hötorgshallenborgarna från stan och Hötorget kom därigenom att bli den naturliga mötesplatsen. Bebyggelsen kring torget var blandad. Där fanns enkla hus med djurhushållning men också prydliga borgarhus. Från att ha haft en stark bondeprägel kom torget i slutet av 1800-talet att domineras av det borgerliga inslaget.

Innan den första saluhallen byggdes på 1880-talet var Hötorget indelat i två avdelningar. Den södra delen kallades Månglartorget och där såldes kött, fisk, grönsaker, blommor och enklare charkuterivaror. Den norra delen kallades Bondetorget, där sortimentet varierade med årstiderna. Även mjölk och hö fanns att köpa. Hömarknaden fanns kvar ända fram till 1856 då den flyttade till Norrmalmstorg. Under kalla vintrar kunde man ta en kopp kaffe i något av Hötorgets kaffestånd eller besöka Porterkaféet, som serverade en god porter för fem öre glaset. I Porterkaféet kunde man även ta sig en ”pickadong”, ett slags rött vin. Den kostade dock sjuttiofem öre litern.

Poppis redan på 50-talet

Behovet av förbättringar på salutorget ledde till att den första Hötorgshallen uppfördes på 1880-talet. Väggar och tak var järnkonstruktioner och hallen mätte 50×31 meter, med en takhöjd på som högst 13 meter. Hallen hade 120 handlarplatser och lika många källare. Kostnaden för uppförandet var 298 000 kronor. Den gamla saluhallen revs 1953 och den nya byggdes på samma ställe, en våning under markplanet.

1958 var den nya Hötorgshallen klar för invigning och Kung Gustav Adolf VI och massor av besökare närvarade. Köerna ringlade sig runt hallen med hundratals väntande.

Sedan dess har saluhallen genomgått flera förnyelser, den senaste renoveringen skedde 2012-2013 när hela interiören byttes ut och fräschades upp. Idag har Hötorgshallen en stark internationell prägel med kök och specialiteter från hela världen.

Välkommen!

*Den andra bilden föreställer Gamla Hötorgshallen år 1889 och är en målning av Lotten Rönquist. Den andra bilden är ett foto av Gamla Hötorgshallen från 1953.

Tidslinje

1644

Fick sitt namn

Har till skillnad från många andra torg i Stockholm fått behålla det

Ca 1670

Begåvades Hötorget med en stenbeläggning.

Från norr fanns en naturlig väg fram till torget. På den kom lantborna, upplänningarna, dalslänningarna och de långväga norrlänningarna. Söderifrån kom Gamla Hötorgshallenborgarna från stan och Hötorget kom därigenom att bli den naturliga mötesplatsen

1856

 Flyttades till Norrmalmstorg.

Under kalla vintrar kunde man ta en kopp kaffe i något av Hötorgets kaffestånd eller besöka Porterkaféet, som serverade en god porter för fem öre glaset. I Porterkaféet kunde man även ta sig en ”pickadong”, ett slags rött vin. Den kostade dock sjuttiofem öre litern.

1953

Den gamla saluhallen revs

Den nya byggdes på samma ställe, en våning under markplanet.

1958

Nya Hötorgshallen klar för invigning

Kung Gustav Adolf VI och massor av besökare närvarade. Köerna ringlade sig runt hallen med hundratals väntande.

2012-2013

Den senaste renoveringen

hela interiören byttes ut och fräschades upp

Idag

Hötorgshallen

Idag har Hötorgshallen en stark internationell prägel med kök och specialiteter från hela världen.