Integritetspolicy

Allmänt

Hötorgshallen värnar om din personliga integritet. Nedan beskrivs det hur vi behandlar dina personuppgifter, vilken data vi samlar in, vilka rättigheter du har osv.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Hötorgshallens Företagarförening med organisationsnummer 716419-9148 och postadress Hötorgshallen 30, 111 57 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter
Vi kan komma att samla in data när du anmäler dig till våra mailutskick och nyhetsbrev eller när du interagerar med oss via mail eller i sociala medier. Det finns olika kategorier av personuppgifter vi kan samla in och behandla:

  • Kontaktuppgifter såsom namn och e-postadress.
  • Korrespondens och annan information såsom anteckningar, e-postmeddelanden vid kontakt med oss.
  • Uppgifter lämnade vid anmälan till event, svarsenkäter.
  • Användargenererade data om din interaktion med Hötorgshallens webbplats, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem), platsinformation.
  • Automatisk insamling av data när du besöker vår hemsida i form av cookies och loggfiler. Detta görs för att ge dig som besökare en snabbare och bättre användarupplevelse samt för att mäta trafik med och i verktyg som Google Analytics och Mailchimp.

Syfte med insamling av personuppgifter

  • Hantera prenumerationer av nyhetsbrev.
  • Hantera inbjudningar till event.

Hötorgshallen vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Var lagras dina uppgifter och hur länge?
Vi lagrar dina uppgifter inom EU/EES. Vi sparar data så länge det behövs för att uppnå det syfte för vilken den samlades in. När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Hur skyddas dina uppgifter?
Vi arbetar för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi löpande med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vilka är mina rättigheter?
Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på vår webbplats.

Kontaktinformation
Hötorgshallens Företagarförening
Hötorgshallen 30
111 57 Stockholm

press@hotorgshallen.se